09 7430130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 עברית < English

מוכנות סייבר מיפוי תרחישים, בחינת היתכנות

אירועי האבטחה האחרונים הוכיחו שוב ושוב שתי עובדות פשוטות: הראשונה - היקף האיומים והנזק הנגרם מהם, גדלו בצורה דרמטית; השנייה - תאימות לתקן או ביצוע מבדקים עתיים אינם בהכרח מספקים את רמת האבטחה הנדרשת. מוכנות לסייבר פירושה יישום של חמישה עקרונות.

להמשך

סקרי סיכונים ומבדקי חוסן אפליקטיביים ותשתיתיים

סקר סיכוני אבטחת מידע הינו אוסף מבדקים בנושאים טכנולוגיים, תהליכיים ונהליים, מותאמים לצרכי הלקוח, שמטרתם לגלות תוך פרק זמן קצר חשיפות פוטנציאליות של נכסי המידע הקריטיים בארגון לפגיעה בהיבטי סודיות (Confidentiality), שלמות (Integrity) וזמינות (Availability).

להמשך

ניטור והתראה אתרים, שרתים, לוגים, SIEM

במרבית הארגונים מוטמעות מערכות, האוספות מידע על אירועים שונים באופן שוטף. ניתוח מקצועי של מידע זה, יאפשר למנהלי תשתית המחשוב או לממונים על אבטחת המידע, לקבל תמונת מצב עדכנית (Visibility) על איומים או חשיפה של נכסי המידע הקריטיים ולפעול באופן פרו-אקטיבי למניעתם

להמשך

ייעוץ מקצועי הסמכות לתקנים, ליווי והדרכות

שירותי הייעוץ של איי פי וי סקיוריטי, מאפשרים לארגון להקים או לתחזק מערכת ניהול סיכוני אבטחת מידע וסייבר בהתאם לדרישות רגולציה מחייבת כגון: SOX, PCI-DSS, או תקינה כדוגמת ISO27001/27032/27799, תוך חסכון ניכר בעלויות והקטנת העומס על משאבי הארגון.

להמשך
IPVSecmon banner

DDoS attacks

מתקפות מניעת שירות מבוזרות (Distributed Denial of Service) מתייחסות לקבוצת מתקפות סייבר (Cyber) שנועדו לפגוע בזמינות נכסי מידע קריטיים. בקבוצה זוהו שלושה סוגי התקפה.

שלושת הסוגים הם: נפחית (Volumetric), מיצוי משאבים (Resource Exhaustion) ואפליקטיבית. מתקפות אלה הפכו במהלך השנים האחרונות כלי נפוץ בידי גורמים עוינים וכיום אנו אף עדים למתקפות המשלבות יותר מסוג אחד מהנ"ל וכן שימוש במתקפות אלה כהסחה לתקיפה מקבילה.

מטרת ההתקפה הנפחית היא מילוי רוחב הפס של קישור מרכזי של הארגון או של ספק שירותי האינטרנט עד כדי רוויה. מתקפת מיצוי המשאבים מכוונת כנגד תכונה מובנית במוצרי תקשורת ואבטחת מידע השומרת מידע על קישורים העוברים עד כדי שיתוק יכולתם לעבד קישורים נוספים. המתקפות האפליקטיביות מבצעות תשדורות דמה ליישומי אינטרנט חיוניים (כגון: DNS, NTP, SIP וכו') המונעות מהם לענות לבקשות לגיטימיות.

איי פי וי סקיוריטי מייצגת בישראל את מערכות Peakflow ו-Pravail המובילות בעולם להגנה ומניעה של מתקפות DDoS מתוצרת חברת Arbor Networks (www.arbornetworks.com). שירותי הייעוץ הניתנים על ידי איי פי וי סקיוריטי משלימים את המעטפת ההגנתית של Arbor Networks תוך שימת דגש להיבטים תשתיתים ותהליכיים ושיפור ההערכות הכללית של הארגון מפני התקפות אלה.

הרשמה לניוזלטר
  1. שם מלא(*)
    Please enter a valid name
  2. דואר אלקטרוני(*)
    Please enter a valid e-mail address
  3. נא אשר שאינך רובוט!
    Invalid Input
הערך המוסף של איי פי וי סקיוריטי
מומחי אבטחה בעלי ניסיון עשיר
מומחי אבטחת המידע וסייבר של איי פי וי סקיוריטי הינם בעלי ניסיון עשיר ומוכח. הצוות המקצועי של החברה מבצע עשרות מבדקים וסקרי סיכונים בכל חודש אצל הארגונים המובילים.
שיקול דעת מקצועי בלתי מוטה

חברת איי פי וי סקיוריטי ממוקדת מאז הקמתה ב-2005 בהנחיה, בקרה וניהול אבטחת מידע וסייבר באופן שאין בו ניגודי אינטרסים

היכרות עמוקה עם פתרונות אבטחת מידע וסייבר

מומחי איי פי וי סקיוריטי מתמקצעים בהכרת הפתרונות הקיימים ככלל ובפרט תכונותיהם והתאמתם לכל ארגון בהתאם לצרכיו

שירותיות, מקצועיות ועמידה בלוחות הזמנים זה ב-DNA שלנו

מתודולוגיית אבטחת המידע של איי פי וי סקיוירטי מותאמת לצרכים ולנכסי המידע של הארגון